CK Trafikskola AB

Kvalitetspolicy

CK Trafikskola AB (Nedan kallad ”CK Trafikskola”) är ett ledande företag inom utbildning för personbil (B-Körkort). Vi levererar en hög service- och kvalitetsnivå och kan anpassa oss till kundspecifika önskemål.

CK Trafikskolas långsiktiga framgång bygger på målsättningen att alltid leverera tjänster som motsvarar eller överträffar våra kunders behov, krav och förväntningar. Lektionerna ska ske i tid och vara kvalitativa samt kompletta. Utbildningarna ska vara kvalitativa och lärorika och vår utbildning i sin helhet ska leda till ett körkort. För att säkerställa kvaliteten och en hög leveranssäkerhet arbetar vi systematiskt med ständiga förbättringar.

Följande punkter speglar det ansvar och hållbarhetsåtaganden vi har gentemot våra kunder, medarbetare och leverantörer:

• Leverera produkter och tjänster av högsta möjliga kvalitet i tid så att de uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar.

• Identifiera och förstå kundernas förväntningar, mäta kundernas uppfattningar om oss och vidta förbättringsåtgärder som ökar kundtillfredsställelsen.

• Vi har höga mål och driver ständig förbättring. Vi har höga ambitioner för de mål vi sätter upp i vårt arbete att skapa största möjliga kundnytta. Vi följer upp vårt arbete och förbättrar ständigt vårt arbetssätt för att möta våra kunders och samhällets ständigt förändrade behov.

• Möjliggöra för våra medarbetare på alla nivåer att fortlöpande driva verksamhetsförbättringar utmed hela värdekedjan från leverantör till kund.

• Öka kompetensen hos våra medarbetare för att skapa mervärde för våra kunder och i vår verksamhet.

• Nyttja styrkan hos våra partners och leverantörer för att optimera våra produkter och verksamheter.

• Kontinuerligt förbättra miljö-, hälso- och säkerhetsprestanda i alla produkter, verksamheter, system och tjänster.

• Vi uppfyller lagar och relevanta krav. Vi följer gällande lagstiftningar, riktlinjer och rekommendationer samt har de tillstånd som krävs för vår verksamhet. Vår verksamhet bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning.


2023-01-01
Christian Kaumi
Verkställande direktör
CK Trafikskola AB