CK Trafikskola AB

Hållbarhetspolicy

För oss på CK Trafikskola AB (Nedan kallad ”CK Trafikskola”) handlar hållbarhet om att ta ansvar för den påverkan vi har på vår omgivning och att arbeta utifrån ansvarsfulla miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på att minska vår energiförbrukning och miljöpåverkan från våra tjänster, förbättra våra fordon och fastigheters miljöprestanda och att ta ett aktivt samhällsansvar. Vi är en klimatsmart trafikskola.

Vår verksamhet ska präglas av hög säkerhet, lönsamhet, etiskt agerande och minskad miljöpåverkan. I våra beslut ska hållbarhetsperspektivet vara integrerat och resultera i nöjda kunder, nöjda medarbetare och bidra till att CK Trafikskola uppfattas som en god samhällsaktör. Vårt hållbarhetsarbete grundar sig i en gemensam strategi som stödjer oss i det dagliga arbetet.


Följande punkter speglar det ansvar och hållbarhetsåtaganden vi har gentemot våra kunder, medarbetare och leverantörer:

• Använda klimatsmarta energisnåla lösningar,

• Hushålla med ändliga resurser och undvika miljöstörande ämnen,

• Minska våra utsläpp till luft och vatten,

• Skapa en sund och trygg miljö i våra lokaler,

• Verka mot diskriminering och korruption,

• Respektera mänskliga rättigheter,

• Säkerställa att våra anställda trivs och utvecklas i sitt dagliga arbete,

• I samverkan med våra anställda eliminera faror och minska arbetsmiljörisker,

• Samarbeta med våra leverantörer i hållbarhetsfrågor,

• Ha en kontinuerlig dialog inom hållbarhet med våra intressenter,

• Följa svensk lagstiftning avseende miljö, arbetsmiljö, diskriminering, korruption och mänskliga rättigheter,

• Ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete så att vi verkar för en god miljö och hälsa samt ett tryggt välmående samhälle,

• Efter bästa förmåga vägleda våra kunder och leverantörer att verka för hållbarhet.


2023-01-01
Christian Kaumi
Verkställande direktör
CK Trafikskola AB