CK Trafikskola AB

Integritetspolicy

CK Trafikskola AB Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver CK Trafikskola AB ́s behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder trafikskolans tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

CK Trafikskola AB ansvarar för dina uppgifter

CK Trafikskola AB med organisationsnummer 559233-1986, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Så skyddar vi dina uppgifter

CK Trafikskola AB värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får CK Trafikskola AB tillgång till dina uppgifter

När du som kund till exempel skriver in dig på trafikskolan, ringer, mejlar med trafikskolan eller gör en anmälan om önskemål gällande en kurs på vår hemsida innebär det att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Exempel på uppgifter vi hanterar

Det kan vara fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köp-historik och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Så använder vi dina uppgifter

CK Trafikskola AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av

vårt åtagande mot dig som kund, eller att du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar

dina uppgifter. Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

• Vi administrerar och genomför en inskrivning på trafikskolan,

• Vi hanterar och administrerar bokningar i såväl trafikskolans egna bokningssystem,

• Trafikverkets bokningssystem och rapporterar utbildningar såsom Riskutbildning 1 och 2 samt handledarutbildning till Transportstyrelsen,

• Vi tillhandahåller WiFi-service i vår lokal,

• För att ge dig relevant information med till exempel bokningar,

• Vi skickar mail och sms-aviseringar med bland annat bokningar av kurser, körlektioner

och förarprov.

Dessa har tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter används av CK Trafikskola AB. Dessa lämnas endast ut till Riskutbildningsplatsen, Trafikverkets Förarprovsystem och Transportstyrelsen, för att kunna boka Förarprov och rapportera att kund är godkänd på de obligatoriska utbildningar som krävs, såsom Riskutbildning och Introduktionsutbildning.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför CK Trafikskola AB.

Så länge sparar vi dina uppgifter

CK Trafikskola AB sparar dina personuppgifter tills fullgjort din utbildning hos oss, eller av annan anledning avslutat din relation med trafikskolan. Personuppgifter raderas sedan enligt särskilda rutiner som styrs enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:

CK Trafikskola AB, Oxbacksgatan 8, 151 73 Södertälje.

Informationen kommer att sändas till din senaste folkbokföringsadress. Om dina uppgifter hos CK Trafikskola AB är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som till exempel bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. ww.imy.se

Cookies

CK Trafikskola AB använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

För dig som vill veta mer

CK Trafikskola AB
Oxbacksgatan 8
151 73 Södertälje

Mejl: info@cktrafikskola.se
Tfn: 073-663 19 03

Integritetsskyddsmyndigheten

https://www.imy.se

Mejl: imy@imy.se

Tfn: 08-657 61 00