INTRODUKTIONSUTBILDNING

Introduktionsutbildning hos CK Trafikskola

Hos oss på CK Trafikskola i Södertälje kan du gå din introduktionsutbildning. Vi följer trafikverkets föreskrifter. Vad som ingår i en introduktionsutbildning hos oss i Södertälje ser du nedanför.

Handledarutbildningens innehåll:

– De lagar och regler som gäller för övningskörning.

– Mål och innehåll av körkortsutbildningen.

– Planering av övningskörningen.

– Miljö och trafiksäkerhet.

Beräknad tid

Denna utbildning omfattar totalt 180 minuter (exklusive pauser).

Plats

Vi erbjuder handledarutbildning i vår teorisal på trafikskolan.

Adress: Oxbacksgatan 8, 151 73 Södertälje.

Genomförande

Efter utbildningen rapporterar vi in digitalt till transportstyrelsen att ni genomfört kursen.

Tillstånd

Ni måste anmäla er som handledare och elev till trafikverket samt betala en avgift till trafikverket för att erhålla tillståndet. Spara tid genom att anmäla er till trafikverket innan handledarutbildningen.

Behöver ni hjälp med er ansökan så kan ni komma in till trafikskolan där vi hjälper er med er ansökan.

Giltighetstid

Utbildningen är giltig i 5 år.

Erbjudande – CK Trafikskola i Södertälje

Vi erbjuder även handledare som deltar på utbildningen ett samarbete där vi lägger grunden för elevens utbildning, hädanefter mängd tränar eleven med handledaren. Detta sätt leder till att eleverna och handledarna får större möjlighet att påverka utbildningen. Det leder senare till att utbildningen blir både säkrare och kostnadseffektivare.

Översätt »